Stefan Lazić je rođen 1990. godine u Požarevcu.

 Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine sa prosečnom ocenom 9,21.

 Upisuje se u imenik advokata 2017. godine i nastavlja saradnju sa svojim nekadašnjim principalom, sada kolegom, Miodragom Milosavljevićem.

 

 

Najviše se bavi građanskim,  privrednim  i prekršajnim pravom.

 

Kontakt:

Tel.  0600900723

Email stefanlazic@advokatskakanc.rs