petar lalic

Petar Lalić

Tel. 012526462

 Email. office@advokatskakanc.rs

Petar Lalić rođen je 1996. godine u Požarevcu.

Odmah po završetku studija
na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2020. godine postaje pripravnik u advokatskoj kancelariji Milosavljević u kojoj nastoji da stekne praktično znanje i potrebno iskustvo za profesionalni rad u advokatskoj profesiji.