Miodrag Milosavljević

Tel. 0600226462

Email. miodragmilosavljevic@advokatskakanc.rs

Osnivač kancelarije, advokat Miodrag Milosavljević rođen je 1962. godine u Požarevcu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radeći kao šef opštih i pravnih poslova u Dunav osiguranju – filijala Požarevac, sekretar Skupštine opštine Požarevac, sekretar Opštinske Uprave Opštine Požarevca i direktor regionalnog centra Požarevac Inteza banke, stekao je znanja i veštine koji mu omogućavaju sveobuhvatan pristup u pravnom zastupanju.

Od 2008-2012. godine je obavljao funkciju gradonačelnika Grada Požarevca. Pre svega je orijentisan na građansko, privredno i upravno prava, sa užom specijalnošću u upravnim i vanparničnim postupcima.

Poučen sopstvenim iskustvom o važnosti pripravničkog rada koji je i sam obavio kod advokata Radeta Radosavljevića, angažovao je Stefana i Dejana Lazića za pripravnički staž. Oni su danas ravnopravne kolege u zajedničkoj kancelariji.