Dejan Lazić

Tel. 0600238230

 Email dejanlazic@advokatskakanc.rs

Dejan Lazić je rođen 1990. godine u Požarevcu.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine sa prosečnom ocenom 9.14, nakon čega je završio master studije na istom fakultetu na građanskom smeru – imovinsko pravni modul.

 Advokatski ispit je položio 2018. godine  kada se upisuje u imenik Advokata.

 Pre svega se bavi poslovima krivičnog, prekršajnog i radnog prava.